© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Verhalen
1667 - De Tocht naar Chatham
In juni 1667 -in 2017 was het 350 jaar geleden- voer de vloot van de Republiek uit naar de kust van Engeland om de Engelsen een stevig lesje te leren. Van Ghent had de leiding over een geselecteerd eskader met lichtere schepen. Hij was overgestapt van zijn eigen vlaggenschip de Dolphijn op het lichtere fregat de Agatha. Nadat de Engelsen onder Robert Holmes in 1666 bij het Vlie ruim 150 schepen van onze handelsvloot hadden verbrand en een dag later het dorp West Terschelling met de grond gelijk hadden gemaakt, werd in 1667 besloten hen een lesje te leren. Het eskader onder bevel van Van Ghent, was uitgerust met lichtere schepen om makkelijker de ondiepe rivier de Medway naar Rochester en Chatham op te varen.
de “Agatha” op de Medway
Aan de oorlogsvloot van de vijand werd een gevoelige slag toegediend en de Engelsen noemen deze gebeurtenissen vandaag de dag nog steeds de "diepste vernedering van de Royal Navy op eigen bodem". Een maand later, op 31 juli 1667, sloten de Engelsen en de Nederlanders de Vrede van Breda. De drie hoofdrolspelers, Michiel de Ruyter, Cornelis de Witt en Willem Joseph van Ghent, werden elk door de Staten vqn Holland en Westfriesland rijkelijk beloond met ondermeer een gouden beker, versierd met een voorstelling van de Tocht naar Chatham.
Zie ook: de schriftelijk order aan Van Ghent van Cornelis de Witt van 18 juni 1667 Officieren en schepen in geselecteerde smaldeel onder bevel van Van Ghent de TV uitzending van “Ten Strijde!” over de Tocht naar Chatham van Jort Kelder en Pieter-Jan Hagens. de herdenking aan Engelse zijde langs de Medway in Chatham en Upnor. het Journael van den fiscael Otho de Vooght ooggetuige ter plaatse. Schoolplaat nummer 16: de Tocht naar Chattam. Cornelis de Witt rapporteerde tijdens de Tocht naar Chatham regelmatig aan zijn broer Johan. Marinka Joosten (Huygens ING)  schreef er een fraaie blog over. Meer >>