© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Meer...
Leeswijzer
Leeswijzer.
Het boek “Engels - Nederlandse Oorlogen” verhaalt de geschiedenis van de eerste drie zeeoorlogen met Engeland. Waar draaide het om en kwamen we er nou wel of niet met kleerscheuren vanaf? Engels-Nederlandse oorlogen • Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw,  door Anne Doedens & Liek Mulder
350 jaar na dato verbindt Rebecca Rideal de gebeurtenissen in het London van 1665 (pest) en 1666 (brand) op meesterlijke wijze en beschrijft de spannende geschiedenis van een stad die tegenslag na tegenslag te verduren krijgt, maar niet ten onder gaat. Het boek beschrijft een soort proloog voor de Tocht naar Chatham en geeft de omstandigheden aan waarin Engeland in 1667 verkeerde. 1666, Pest, hellevuur en de Engels-Nederlandse oorlogen, door Rebecca Rideal.
De geschiedenis van de vesting Hellevoetsluis en de rol van Willem Joseph van Ghent staan hier uitvoerig omschreven: Meer >> In het Marineblad van jaargang 49 uit 1934 (blz 17 t/m 50 in de originele, vrij omvangrijke scan) beschrijft J.C.M. Warnsinck in maar liefst 34 kantjes, waarom het Koningin Wilhelmina destijds heeft behaagd om een torpedobootjager naar Van Ghent te vernoemen. Het is even wennen aan het vooroorlogsche Nederlandsch, maar Warnsinck geeft een prachtig, lovend en gedetailleerd beeld van de verdiensten van Van Ghent. Een compacte, opnieuw opgemaakte versie van het artikel staat hier.
Samuel Pepys (*1633 - +1703) was iemand die -vaak in opdracht- verslaglegging deed van gebeurtenissen in zijn land en ondermeer persoonlijke dagboeken heeft nagelaten. Hij was ondermeer belast met inspectie en verslaglegging van militaire zaken in zijn tijd. In “The Dutch Raid” staat het engelstalige verslag -met toevoegingen van Peter Downton- van zijn waarnemingen en belevenissen tijdens de Tocht naar Chatham, de overval door de Nederlanders op de belangrijkste engelse marinehaven. Het boekje is verkrijgbaar bij de City Of Rochester Society. (shop).
Johan de Witt (1625-1672) en zijn broer Cornelis (1623-1672) zijn van grote betekenis geweest voor de Nederlandse Republiek. Bijna twintig jaar lang stond Johan aan het roer van de Republiek. Zijn broer Cornelis zette met de spectaculaire overwinning op de Engelsen een van de meest gedurfde maritieme operaties uit de vaderlandse geschiedenis op zijn naam. Het boek geeft een beeld van de regententijd waar beleefdheden maar al te vaak de conflicten verdoezelen. Of de militaire aspecten wel zo juist weergegeven zijn mag betwijfeld worden: de buitengewoon curieuse weergave van het vlagincident met de Merlin is niet essentieel voor de lijn het verhaal, maar wel tamelijk uniek. De Ware Vrijheid - de levens van Johan en Cornelis de Witt, door Luc Panhuysen.
“Verzwegen Zeeheld - Jacob Benckes (1637 - 1677) en zijn wereld” van Jan de Vries. Meer >>