© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Verhalen
Eskader lichte schepen samengesteld voor de expeditie op de Medway onder bevel van Van Ghent.
Fregatten Officieren Schepen Capt. Hendrick Vollenhove d’Agatha (50) Capt. Lt. Collonel Palm Deventer Capt. Jacob Binckes Essen Capt. Thomas Thobiassz de Bescherming (50) Capt. Jacob Paeuw d’Essecx Capt. Cornelis Joosten Smient de Star (32) Capt. Jan van Brakel de Vrede Jan Pauwelssz van Gelder Harderwijck Capt. Elandt du Bois Utrecht Capt. Cornelis de Liefde Wassenaer Capt. Nicolaes Naelhout Harderwijck Capt. Willem Boudewijnsz ‘t Quartier van Nimmegen Capt. Pieter Jacobsz Nanningh Gornichem Capt. Abram van Zijl de Leeuwen Capt. Jan du Bois de Vrede Capt. Pieter Magnussz ‘t Raethuys van Haerlem Capt. Ysbrand de Vries Stavoren Adviesjachten Capt. Dirck de Munnick de Faem Capt. Jacob Philipsz de Brack Capt. Lauwerens de Bruyn de Postellion Capt. Jan Jansz Verboeckelt de Windthondt (20) Capt. Cornelis Gerritsz Vos de Galeye Galjoten Capt. Claes Meeussz van den Raet Swarte Leeuw Capt. Dirck de Turck de Jager Capt. Jacob Thomasz Camp St. Nicolaes Capt. Adriaen Maertensz Basque de Liefde Capt. Jan Pietersz Otje ‘t Swarte Paert Capt. Cornelis Jansz Dronthen d’Eendracht Capt. Aelbert Cool de Catharina Capt. Jan Bastiaensz ‘s Landts Welvaren Capt. Willem Trompettier St. Catharijn Capt. Abraham Crispijnsz St. Pieter Capt. Gondert Pietersz de Jonge Prins Capt. Cent Pietersz de Klomp Capt. Ary Cornelissz Moenes ‘t Schaep Branders Capt. Gerrit Andriessz Mack Schiedam Capt. Jan Danielsz van den Rhijn Pro Patria Com. Jan Jansz ‘t Wapen van den Hartogh van Jorck Capt. Hendrick Hendricksz de Catharina Bron:  “Resolutiën en Verbael van het besoigeerde van den Ed: Heere Cornelis de Witt”. Selectie van de lichtere schepen voor de expeditie op de Medway volgens opgave van 18 juni 1667. Tussen haakjes het aantal kanons. Pagina 77/78 in genoemd document via Downloads op deze site. Het 3e eskader onder Van Ghent, waar hij normaal bevel over voerde, staat hier.