© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Meer...
De Gouden Beker van Cornelis de Witt
De drie hoofdrolspelers in de Tocht naar Chatham, n.l. de gevolmachtigde van de Staten Generaal, Cornelis de Wit, luitenant-admiraal Michiel Adriaanzn de Ruijter en luitenant-admiraal en tevens kolonel van het Regiment de Marine Willem Joseph van Ghent, kregen van de Staten van Holland ieder een gouden beker met daarop een beeldverhaal van de overwinning op de Engelsen. De drie bekers zijn gemaakt door Nicolaes Loockemans en werden op 7 november 1667 tijdens een feestelijke maaltijd aan het drietal uitgereikt.
De gouden beker van Cornelis de Witt met van vier zijden het beeldverhaal Het onderzoeksteam van het Huygens ING, dat de brieven van Johan de Witt onderzoekt, vond de uitnodiging voor de feestmaaltijd van 7 november 1667 aan zijn broer Cornelis en aan Michiel de Ruyter, gedateerd 21 oktober. De gouden beker van De Ruyter bevindt zich in het Rijksmuseum. De beker van Van Ghent is eind 18e eeuw door schoonfamilie van zijn kleindochter vernietigd, omdat er belasting over betaald moest worden. De gouden beker van Cornelis de Witt is in eigendom van het Musée de Cluny en terug te vinden in Het Louvre in Parijs.