© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Meer...
Schoolplaat #16: de Tocht naar Chattam
In de reeks Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis uitgegeven door J.B. Wolters te Groningen/Den Haag werd Schoolplaat nummer 16 over de Tocht naar Chattam mét het boekje voor de leerkracht op Deventer boekenmarkt de kop getikt door Winssenaer Ton Overdijk.
Het boekje voor de leerkracht door J.W. de Jongh verhaalt over een gefingeerde brief van een lijfwacht van Cornelis de Witt aan zijn ouders met daarin een aardige passage van deze gefingeerde ooggetuige: Ik hoorde den heer Van Gent schertsende tot den Ruwaard zeggen, terwijl hij op den paarden wees, die in het weiland langs de rivier graasden: “laten wij jaagschuiten van onze schepen maken en ze door de engelse dravers door het gat laten voorttrekken”. Het was moeilijk zeilen op de Medway, omdat het een kronkelende, ondiepe rivier is en bovendien hadden de engelsen op sommige plekken de rivier versperd met afgezonken schepen met maar een klein gat om doorheen te varen. Goed idee om je dan door paarden te laten voorttrekken, zoals Van Ghent aan de Ruwaard van Putten, Cornelis de Witt, gesuggereerd zou hebben. Deze annecdote is ontleend aan het Journaal van de fiscalist Otto de Vooght. De complete tekst van het boekje voor de leerkracht vindt u hier.