© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Alle sporen, die we in Winssen terugvinden uit de tijd van de familie Van Gendt hebben te maken met de kerk van Winssen. De geschiedenis van de kerk staat omschreven in “Het Rijk van Nijmegen - Westelijk gedeelte” van A.G. Schulte, Staatsuitgeverij 1982. In de tijd van Willem Joseph zal de kerk er ongeveer uitgezien hebben zoals C. Pronk laat zien op zijn schets uit 1732:
Geboorteplaats
De kerk van Winssen
Op 13 juni 1584 werd de kerk net zoals het Huys te Winssen in brand gestoken door de Nijmegenaren. In 1603 werd Mattias Xylander (ook Mattias van Andernach) bevestigd tot predikant van de Hervormde Kerk. Met hem ging de familie Van Gendt over tot het nieuwe geloof. De heer van Winssen, Johan van Gendt, de opa van Willem Joseph, was collator van de kerk. Een korte tijdlijn over de kerken in Winssen: 1584 brandstichting in de oude kerk (op de huidige begraafplaats) door Nijmegenaren. 1603 de kerk valt onder de Gereformeerde kerk en er wordt een predikant aangesteld. 1611-1622 herstel werkzaamheden. 1628 herstel aan de toren en een nieuwe klok. 1630 er wordt een nieuwe kerkkist gemaakt. 1672 vernielingen aangericht door de Fransen. 1679 een nieuwe klok met opschrift “Johan van Ghendt enz” Ruim na 1732 breken de gereformeerden het middenschip van de kerk af mede omdat ze de ruimte niet nodig hebben; het koorgedeelte blijft bestaan. 1776 de klok wordt op een nieuwe klokkestoel geplaatst. 1799 de kerk wordt wettig genaast: tegen vergoeding aan de katholieken teruggegeven. 1805 de protestanten bouwen aan de Hoogstraat (nu Not Roesstraat) een kleine kerkzaal. 1840 in de katholieke kerk worden een nieuw orgel en drie altaren geplaatst. 1860 - 1863 herbouw van de oude kerk (op de plek van de begraafplaats) 1873 het kleine protestantse kerkje aan de Hoogstraat wordt uitgebreid met een dwarsschip en een toren. 1936 - 1939 beperkte herstellingen aan de oude toren. 1938 - 1941 de huidige katholieke kerk wordt gebouwd en de oude op de toren na afgebroken. 1942 de bezetter eist de klok uit de oude toren op en voert hem af. 1945 de klok wordt op een houtwerf in Tilburg teruggevonden. Klaar voor transport naar Duitsland. 1975 - 1976 restauratie aan de oude toren. Behalve de oude toren bij de begraafplaats, zijn er nog drie voorwerpen uit de tijd van de familie Van Gendt:  het lidmatenboek van de gereformeerde kerk met ondermeer de vermelding van de doop van Willem Joseph op 14 mei 1626, de kerkkist uit 1630 en de kerkklok uit 1679.
Kerkkist uit 1630, vandaag de dag aanwezig in het kleine kerkje aan de Notaris Roesstraat. Opschrift: KERCKE KIST TOT WINSE / ANNO 1630
Kerkklok uit 1679 in de oude toren. Opschrift: JOHAN VAN GHENDT TOT WINSEN RAEDT EN EERSTE REECKEMEESTER…  Meer>>