© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Nicola van Gendt is het vierde kind van Claes van Gendt en Johanna van Gendt van Oyen. Nicola of Nicolijn werd in 1630 geboren en overleed in 1678. Nicolijn van Gendt staat in het lidmatenregister van de kerk van Winssen vele malen als getuige bij een doop vemeld. De dorpsgenoten hebben haar exacte geboortedatum en sterfdatum nog niet gevonden. Wel vonden we dat Nicolijn van Gent op 3 juni 1646 getuige was bij de doop van ene Catharina Gerrits in de Nederduits Gereformeerde kerk van Nijmegen (RBS 1165/318).  
Sporen van...
Nicola van Gendt