© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Swane Pense van Essen is de vrouw van Willem Joseph van Ghent. Zij werd gedoopt op 5 augustus 1646 als dochter van Frederik van Essen, heer van Langeler, en Anna van Varick. Zij overleed 13 maart 1692 in Arnhem en is de dag erna begraven in de Domkerk te Utrecht. Of het graf er nog is, is nog niet uitgezocht. Swane Pense huwde op 18 februari 1666 met Willem Joseph van Ghent en zij kregen vier zonen en mogelijk één dochter. Dat laatste hebben de dorpsgenoten nog niet uitgezocht. Na het overlijden van Willem Joseph in 1672 werd zij vrouwe van Drakenburgh samen met haar oudste zoon Nicolaas, die de titel heer van Drakenburgh droeg. Stamboom Van Essen gepubliceerd in 1927 In het maandblad van het Genealogisch-Heraldisch genootschap "De Nederlandse Leeuw", 45e jaargang uit 1927, vinden we een artikel van jonkheer H.H. Röell onder de titel "Bijdrage tot genealogie van het riddermatige geslacht van Essen". Dit artikel is hier terug te vinden. Uit de voetnoot op pagina 201 blijkt dat de stamboom van de familie Van Essen ondermeer gebaseerd is op deducties uit 1705 en in de jaren daarna door leden van de familie Van Essen is aangevuld. In het omkaderde deel op pagina 208, staat het gezin van Frederik van Essen omschreven. Het 2e kind, Swane Pense huwde met Willem Joseph van Gendt tot Drakenburg, zoon van Nicolaas van Gendt, heer van Winssen. De verdere omschrijving van de functies van deze Willem Joseph van Gendt laten aan duidelijkheid niets te wensen over: hij is dé lt-admiraal.  
Uit de archieven
De stamboom Van Essen