© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
We zien in de Commissieboeken van de Raad van State de benoeming van jonkheer Otto tot Kapitein op 8 november 1653 in het Staatse Leger. (NL-HaNA 11.01.19 inv 1528 fol 055) Op 13 juni 1667 besluit de Raad van State hem te bevorderen tot sergeant majoor, toendertijd een hogere rang dan kapitein. De belegering van Nijmegen door de Fransen in 1672 In de maand juni van het rampjaar 1672 -komend jaar is het 350 jaar geleden- werd de stad Nijmegen aangevallen en belegerd door de Franse troepen onder leiding van Maarschalk Turenne. Het gezag over de stad, de burgermilities, de militaire regimenten1 en de werklieden, die aan de verdediging bouwden, was in handen van gouverneur Johan van Welderen, oud-burgemeester Johan van Gendt en schepen Coenraedt Singendonck. In de nacht van 24 op 25 juni (4 op 5 juli op de hedendaagse kalender) vielen de Fransen een van de verdedigingswerken, het Nassaubolwerk, aan. Zij werden echter bij een uitval vanuit de Hezelpoort met succes verdreven door het regiment van kolonel Otto van Gent. Helaas raakte Otto bij deze actie zwaar gewond en overleed hij de volgende dag.
Sporen van...
Otto van Gendt
Afschrift (fiche van ds Knipscheer) van de registratie van de doop van Otto van Gendt in de kerk van Winssen. Terug te vinden in het Gelders Archief, invnr 718 pagina 11.
Otto van Gendt is het derde kind van Claes van Gendt en Johanna van Gendt van Oyen en hij is de jongere broer van Willem Joseph. Otto werd op 28 oktober 1627 gedoopt in de kerk van Winssen. Bijgaand zien we het fiche dat dominee Knipscheer maakte aan de hand van het originele lidmatenboek van de kerk. Tocht naar Denemarken Van Otto is er een spoor: tijdens de amfibische actie bij Nyborg in Denemarken in november 1659 voer Otto mee op ‘t Raedhuys van Haerlem onder kapitein Adelaer. Zijn oudere broer Willem Joseph was aan boord van De Hilversum onder kapitein Jacob van Meewen. Bron: “journael van der Togt naar Denemarken. 1659”, anoniem, British Library London; via MvA/NIMH.
De Van Gentstraat in Nijmegen Bij besluit van 9 september 1899 heeft de Raad van de Gemeente Nijmegen een nieuwe straat vernoemd naar de gevallen kolonel Otto van Gent: de Van Gentstraat. In De Gelderlander van 12 september 1899 lezen we nadere duiding: Omtrent kolonel Van Gent, naar wien de Van-Gentstraat genoemd is, merken wij nog op dat deze de broer is van den vermaarden zeeheld. Hij sneuvelde in 1672 bij de verdediging onzer stad tegen de Franschen, die ze belegerden.
Desen nacht is den Heer Colonel Otto van Gent door het lijf geschoten, en daechs daer aen omtrent den middach overleden... Verbaal van de belegering der stad. Regionaal Archief Nijmegen OAN 3036 pagina 36 links (fragment)
Eerherstel voor de Winssense Otto…. In het artikel “De ene Otto is de andere niet!” (oktober 2021) staat beschreven waarom, door een dwaling in de geschiedschrijving, sinds zo’n honderd jaar geleden de verdiensten van Otto abusievelijk zijn toegeschreven aan zijn jongere neef, Otto van Gent tot Oyen. Download de PDF van het artikel: DeEneOttoIsDeAndereNiet.pdf