© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Verhalen
1670 - Avonturen in Cádiz
In het voorjaar van 2018 verscheen van de hand van Jan de Vries het boek “Verzwegen Zeeheld - Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld” over de in Koudum (Friesland) geboren Jacob Benckes (Binckes in veel geschriften) die niet alleen onder de Admiraliteit van Amsterdam viel maar ook diverse malen onder bevel van Van Ghent opereerde. Omdat we hier op deze website de snippers van de geschiedenis van de Winssense admiraal bijeen brengen is dit boek een interessante bron van informatie. Waar kwam Jacob onze Admiraal zoal tegen? Jacob was kapitein op ‘s-lands schip de “Essen” en nam deel aan de actie bij Edinburgh op de rivier de Firth of Forth in april 1667. Hetzelfde fregat de “Essen” onder Jacob Benckes nam deel aan de Tocht naar Chatham in juni 1667. Met het fregat “Beschermer” onder zijn hoede nam Jacob deel aan de patrouilles op de Middellandse Zee tegen Barbarijse kapers. Jacob zijn schip was aanwezig bij het vlagincident met de Merlin. Jacob Benckes nam deel aan de Slag bij Solebay waar Van Ghent al in het begin dodelijk werd getroffen. Eén passage uit het boek vormt een kort maar aardig verhaal. Het gaat over de eer waarmee Van Ghent en zijn officieren in de Zuid Spaanse havenplaats Cádiz door de prins van Montesarchio en de plaatselijke regenten werden ontvangen: Madrid 9 augustus, ‘Men schrijft van Cádiz op 24 juli, dat de heer Van Gent, luitenant- admiraal van Amsterdam, tijdens zijn aanwezigheid hier, op 9 juli een bezoek bracht aan de prins van Montesarchio. Hij werd opgehaald met drie rijtuigen en werd door zijne excellentie ontvangen met veel eer en blijken van hoogachting. Na het bezoek werd hij teruggebracht met dezelfde rijtuigen en aansluitend werd hij door de twaalf magistraten van de stad opgehaald met vier rijtuigen, om getuige te zijn van het vechten met stieren en andere gevaarlijke beesten. Hij en zijn kapiteins en andere personen van zijn gezelschap kregen de beste plaatsen en werden naderhand met dezelfde ceremonie teruggebracht. De 13e bracht hij zijn schepen achter de Portal [Puntales] om ze schoon te maken, en ontving hij aan boord bij kapitein Verschuur de prins van Montesarchio en drie andere Spaanse heren. De heer luitenant-admiraal Van Ghent, de andere kapiteins en enkele Hollandse kooplieden gaven een groots diner. De luitenant-admiraal verliet Cádiz op de 23e om jacht te maken op Barbarijse kapers. Tijdens zijn verblijf ontving hij alle mogelijke eerbewijzen van de prins van Montesarchio en de stadsmagistraat van Cádiz. Kapitein Jacob Benckes nam een kaper van Salé gemonteerd met acht stukken kanon en verbrandde een andere waarvan de bemanning aan land wist te komen’, aldus het Franstalige nieuwsblad La Gazette ordinaire d’Amsterdam van 18 sept. 1670 Het boek van Jan de Vries is verkrijgbaar bij Walburg Pers