© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Als geboorteplaats van Willem Joseph van Ghent werden tot medio 2016 alleen Gendt en Vianen genoemd. Sommige bronnen geven uiting aan twijfel door beide te noemen. In het geval van Gendt wordt het kasteel van Gendt genoemd, dat echter vanaf 1577 werd afgebroken en op kaarten van omstreeks 1620 alleen als een ruïne staat aangegeven. Vianen ligt buiten Gelderland en er ontbreekt een nadere duiding, dat Vianen de geboorteplaats zou zijn. Bewijzen en aanwijzingen (in de volgorde dat wij ze tegenkwamen): 1. De oorspronkelijke vermelding in het lidmatenboek van de protestantse kerk in Winssen geeft aan dat op 14 mei 1626 een jongen met de naam Willem Joseph is gedoopt. Volgens de interpretatie van dominee Knipscheer (Meer >>) en Piet van de Geer (Meer >>) is deze Willem Joseph de zoon van Claes van Gendt, de heer van Winssen. 2. De titel Heer van Winssen is onlosmakelijk gekoppeld aan de plaats Winssen. Zie hiervoor de tekst op de klok uit 1679 in de oude toren van Winssen. Meer >> 3. De stamboom De Beyer laat een deel van de stamboom van de familie Van Gendt in Winsen zien. We zien de verwantschap met de adel in Ewijk en Beuningen: bekende familienamen, zoals Vijghe en Van Steprade, geworteld in de geschiedenis van onze gemeente en terug te vinden in Het Rijk van Nijmegen, Westelijk deel van A.G. Schulte. De stamboom De Beyer vermeldt bij Willem Joseph van Gendt dat deze de titel Heer van Drakenburg droeg, hetgeen een rechtstreekse verwijzing is naar de Admiraal, die in zijn laatste levensjaar het landgoed Drakenburg verwierf en daardoor deze titel kreeg. Meer >> 4. De stamboom van de familie Van Essen, gepubliceerd in 1927 en waarvan het bronmateriaal uit 1705 stamt, vermeldt bij Willem Joseph, tweede zoon van Nicolaas van Gendt van Winssen, dat deze ondermeer benoemd is tot collonel van het Regiment de Marine, commandeur van Hellevoetsluis en luitenant Admirael van Holland en Westfriesland. Dit komt overeen met de al eerder bekende geschiedenis van de admiraal. Meer >> 5. In het Gelderse Archief zijn stukken te vinden, die te maken hebben met de proosdij van Elst. Bekend is dat Willem Joseph van Gendt proost was van Elst. In het geval van een gerechtelijk stuk in het archief in Arnhem wordt hij genoemd als "W. J. van Gent tot Winssum, proost tot Elst en domheer te Utrecht contra J. Duym., Proosdij te Ressen". (dd 10 dec 1670, Gelders Archief, 0124-5532) Hoewel ook hier, zoals zo vaak in handgeschreven stukken uit de 17e eeuw, de plaatsnaam fonetisch is opgeschreven, is er een duidelijk verband met Winssen. Eveneens een eerdere procedure uit 1666 tussen de Proosten van Elst en Ressen zien we in 0124-5489 eveneens een vermelding “tot Winssen”.  Beide gevallen stammen uit de tijd van vóór 1671 toen Willem Joseph van Ghent de titel “Baron van Draeckenburch” nog niet had verworven. Meer >>  6. De geschiedenis van de proosdij van Elst staat beschreven in "Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuws bisdom Utrecht" van Jan Kuys uit 2014. Op blz 107 lezen we dat Willem Josef van Gent tot Winssum op 7 september 1642 het ambt overnam van Willem van Gent en bij zijn overlijden in 1672 het ambt kwijt raakte. Net als bij het voorgaande punt zien we het verband met Winssen in de vermelding van zijn naam. Beide gevallen stammen uit de tijd van vóór 1671 toen hij de titel “Baron van Draeckenburch” nog niet had verworven. 7. In mei 1691 heeft de weduwe van onze admiraal, vergezeld door haar zwager uit Winssen, een acte op laten maken omtrent haar erf-opvolging: Meer >> Naast dat Winssen geboorteplaats is van een admiraal, is dit dorp ook de rustplaats van admiraal H.H.L. Pröpper, overleden in 1995 en ondermeer van 1956 tot 1959 bevelhebber der zeestrijdkrachten. Meer>>
Geboorteplaats
Meer bewijzen en aanwijzingen van de geboorteplaats