© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
In de kronieken van de Gemeente Barneveld vinden we een samenvatting van een acte van 24 februari 1708, waarbij de vier zonen van Willem Joseph van Ghent en Swane Pense van Essen het landgoed Langeler bij Barneveld vererven. Dit landgoed Langeler was beleend door Frederik van Essen, de vader van Swane Pense. De samenvatting is onderdeel van de kroniek over de 18e eeuw en terug te vinden op de site van de gemeente Barneveld. De tekst van de samenvatting luidt: 1708, 24 feb., "Anno 1708 den 24 february hebben de heeren en soenen van de wel geb.heer Willem Joseph baron van Gent in leven admiraal van Hollant, met namen Nicolaes heer tot Drackenberg,Frederick Henrick, Johan Willem captein en Willem Joseph baronnen van Gent samen een erfmagescheidt gemaeckt van haer olderen nagelaten goederen gerede als ongerede. Waerin de derde soen de heer Johan Willem ten deel is gevallen het derde lot. Eerstelick het erf en goet genaamd Langeler in Bernevelt gelegen leenroerig aen 't Furstendom Gelre etc.item de Bijler tiende mede in 't ampt van Bernevelt en leenroerig aan de baronie van Baer en Latum, welke beide leenen de heer van Drackenburg en sijn broederen in voldoening van den derden voet uit de leenen overgegeven heeft. Noch een erf en goet gen. Burgstede mede onder Bernevelt gelegen, noch 4 blocken tiend grof en smal onder Ermel gelegen, item 2 campen landt voor Harderwijck gelegen, noch 10 mergen in Voorst gelegen en noch 't grote huis in de Backerstraat tot Arnhem gelegen . En is door de gemelde baronnen van Gent neffens versochte dagholderen op den 24 febr 1708 onderteickent geregistr. den 31 nov 1709". bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Uittreksels protocol van bezwaar ORA Doornspijk 1675-1733.  
Uit de archieven
Acte uit 1708 over het landgoed Langeler