© 1626 - 2022 door een dorpsgenoot
Geen fotografie in de Gouden Eeuw! Wie zijn beeltenis wilde laten vastleggen nam een schilder in de hand. Van de admiraal zijn  slechts een beperkt aantal afbeeldingen bekend. Hier een opsomming.
Meer...
Afbeeldingen van de Admiraal
Portret van Willem Joseph Baron van Ghent tot Drakenburg. Geschilderd door Jan de Baen. (na 1667) Rijksmuseum, Amsterdam Op de achtergrond speelt zich een zeeslag af. De admiraal wordt hier als militair afgebeeld. Hij houdt zijn hand op zijn helm met daaraan de gouden medaille, die hij kreeg na de Tocht naar Chatham in 1667.
Lithografie / gravure van onbekende datum. Collectie Marinemuseum
Luitenant-Admiraal Baron W.J. van Ghent tot Drakenburgh, gravure door H. Barij. Gravure. Mansportret en face, borstportret, in en ovaal (lofkrans). Van Ghent is gekleed in een harnas, met brede kant-kraag om de nek en sjerp om de linkerschouder. Onder het portret de titel: "Heer Wilhelm Joseph Baron van Gent, Lutenant Adml. van Hollandt ende Westvrieslandt van het Collegie ter Admiraliteit residerende tot Amsterdam, Collonel van het Regiment de Marine" en een 8-regelig heldendicht van Romane. Links onderaan een signatuur: H. Barij fc. en midden onderaan: P. Tongerlo ex. Mariniersmuseum in Rotterdam. Meer >>>
Kopergravure door Paulus van Somer (1649- 1696). Portret van Van Ghent 'ten halven lijve', met op de achtergrond een scene uit de Tocht naar Chattam, 1667. Van Ghent heeft in de linkerhand een admiraalsstaf en draagt een sabel aan een brede gordel om de rechterschouder. Om de nek een ketting met medaillon. Onder het portret het wapen van de familie Van Ghent tot Drakenburgh en een 8- regelig lofdicht op Van Ghent en zijn aandeel in de Tocht naar Chattam. Marinemuseum in Den Helder. Meer >>>
Gipsen borstbeeld / buste van luitenant- admiraal Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh. Collectie Marinemuseum in Den Helder Meer >>>
Wilhelm Iosephus Liber Baro de Gent, Hollandia et Frisiae. Occidentalis sub Thalassiarchia, Quae Amsterodami residet architalassi locum tenens et supremus Legionis Marinae Praefectus Mariniersmuseum, Rotterdam. Meer >>>
Allegorisch portret van de admiraals Michiel de Ruyter en Willem Joseph Baron van Ghent, ca. 1667 Toegeschreven aan Romeyn de Hooghe, 1667. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam. Meer >>>
Penning met de zeeheld Admiraal van Ghent. Vz: Naar links gewend borstbeeld en omschrift; in afsnede de ontwerpersnaam: J. van Goor. Kz: Het op een drietand en ankers rustende, met vlaggen, zeilen en oorlogstuig omgeven familiewapen van Van Ghent, daarboven een stadsgezicht van Utrecht met centraal de Domtoren. Hieronder de tekst: 'obiit 7 juni 1672'. Omschrift: 'Daar beeft al 't Afrikaanse strant / de moor ziet zelf zijn verf verbleken'. Uitgave Begeer, 1938. Brons, gegoten, 68 mm.
In de periode 1943-1944 werd in Nederland een serie postzegels uitgegeven, die we nu de serie “Zeehelden” noemen. De ontwerper van deze zegel uit de Tweede Wereldoorlog is Hubert Levigne
“De Admiraal”: houtsnijwerk van de Dortse kunstenaar Clim Schots, voltooid in 2016. Art-beid, workshops & houtsculpturen in Dordrecht. Meer >>
Luitenant-admiraal Willem van Ghent werd op 7 juni 1672 dodelijk getroffen door een Engelse kogel tijdens de Slag bij Solebay. Hij was 46 jaar oud. De slag tegen de Engelsen en de Fransen eindigde onbeslist. Van Ghent werd begraven in de Utrechtse Domkerk. Dit doodsportret is een studie voor het grafmonument dat Rombout Verhulst in 1676 voltooide. Te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Meer >>>
Het praalgraf van Willem Joseph van Ghent, gemaakt door Rombout Verhulst. Voltooid in 1676. Te zien in de Domkerk van Utrecht.