© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Uit de archieven
Rechtzaken tussen de Proosten van Elst en Ressen
Tussen Willem Joseph van Gent als de proost van Elst en Jan Duym de proost van Ressen hebben zich -in elk geval- twee rechtzaken afgespeeld bij het Hof van Gelre en Zutphen. De stukken liggen in het Gelders Archief in Arnhem. De inhoud van de rechtzaken heeft niet onze belangstelling, maar wel de naamstelling van Willem Joseph van Ghent. Beide documenten bewijzen ook dat Van Ghent een dubbele militaire rang had. (Zie onderaan) 1) 0124-5489 (laatste map in de doos) ingediend op 28 november 1666: De vermelding op de eerste pagina luidt: de heer Willem Joseph van Gent tot Winssen, colonel de Marines en Vice Admirael van Hollandt en Westvrieslandt, in qualite als Domheer en Proost tot Elst.
2) 0124-5532 (eerste map in de doos) ingediend op 30 november 1670 De vermelding op de eerste pagina luidt: de heer Wilhelm Joseph van Gent tot Winssum, Lieutenant Admirael van Hollandt, colonel, in qualite als Proost te Elst en Domheer tot Utrecht.
Van Ghent had een dubbele militaire rang: hij was én Luitenant-Admiraal én hij was Colonel van het Regiment de Marine. Die dubbele rang was niet zo gebruikelijk. In “De Geschiedenis van het Nederlandse Korps Mariniers van 1665-1945” door C.J.O. Dorren, oud generaal majoor der mariniers, staat beschreven hoe Van Ghent werd benoemd tot Lt Admiraal.  “Door deze aanstelling eindigde dus Van Ghent’s loopbaan als officier der mariniers en moeten zijn daden gerangschikt worden onder die der vlootvoogden”. (pagina 11) De auteur volgde een gebruikelijke redenering, maar de documenten spreken deze tegen.