© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Johan (Jan) van Gendt beklede nogal wat digniteijten (waardige functies), Zo was hij bijvoorbeeld burgemeester van Nijmegen in de tijd dat dat er twee burgemeesters voor één jaar benoemd werden. Johan was 1e burgemeester in 1668 en 1671. Hoe zat dat allemaal? Meer op noviomagus.nl. Tijdens de belegering van Nijmegen door de Fransen in juli 1672 voerden drie mannen het bewind: gouverneur Johan van Welderen, oud-burgemeester Johan van Gendt tot Winssen en schepen Coenraedt Singendonck. eerste rekenmeester in het graafschap Zutphen eerste rekenmeester bij het het vorstendom Gelre. De klok in de oude toren van Winssen. Van Johan bestaat in het Winssen van vandaag één héél duidelijk spoor: zijn naam staat op de kerkklok uit 1679 in de oude toren: JOHAN VAN GHENDT TOT WINSEN RAEDT EN EERSTE REECKEMEESTER (bovenste regel op de grijze klok)  
Sporen van...
Johan van Gendt, heer van Winssen
Johan van Gendt is het eerste kind van Claes van Gendt en Johanna van Gendt van Oyen. Johan werd in 1624 geboren. Hij overleed in 1702. Als oudste zoon verkreeg Johan de titel “Heer van Winssen” van zijn vader, die in 1635 overleed. We nemen aan dat hij door zijn moeder nog een aantal jaren “uit de wind is gehouden”. Johan huwde op 13 november 1670 met Johanna van Keppel (*1650 +1714). Zij kregen één dochter Johanna Wilhelmina, latere Vrouwe van Winssen, die op haar beurt huwde met Karl van Romberg van Bladerhorst.
Salomon’s Prediker opgedragen aan Johan. Van de Amsterdamse predikant Ds Johannes Smith (*1639 Nijmegen, +1710 Amsterdam) verscheen in 1699 een bewerking van “Salomon’s Prediker”. Ds Smith droeg het boek op aan Johan baron van Ghendt, heer van Winssen en memoreerde ook nog de twee broers van Johan t.w. de admiraal Willem Joseph en kolonel Otto, die beiden in het belang van Staat en Kerk gevallen waren. Dominee Smith was achtereenvolgens predikant in Herveld (1660), in de Stevenskerk van Nijmegen (1667), in Alkmaar (1681) en in Amsterdam (1684). Waarmee verklaard is, waarom zij elkaar kenden. Over Ds Johannes Smith: D.J.Dekker en Van der Aa. Tekst van de opdracht uit Salomon’s Prediker.