© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
Over de oude en de nieuwe kalender In de zeventiende eeuw werden in ons land twee verschillende kalenders gebruikt: de oude Juliaanse kalender en de nieuwe Gregoriaanse kalender. Onder invloed van de (katholieke) Spanjaarden werd in Zeeland en Holland de nieuwe kalender gehanteerd. De rest van het land volgde de oude kalender. De twee kalenders verschillen 10 dagen: we zien hieronder links de oude en rechts de nieuwe kalender voor mei 1626. Begin 18e eeuw werd de nieuwe kalender door het hele land gehanteerd.
Geboorteplaats
Over de geboortedatum
I
Oude kalender (ncal may 1626)
Nieuwe kalender (ncal may 1626 -s NL)
De datum van de doop. In rood is de datum van de doop aangegeven: volgens het lidmatenboek van de kerk van Winssen is Willem Joseph op 14 mei 1626 gedoopt. Zie het artikel “De zeeheld Van Ghent komt uit Winssen” van Piet van de Geer. In Gelderland was in die tijd de oude kalender van toepassing. Het was die dag een zondag. Niet ondenkbaar dat de doopplechtigheid op afspraak die dag plaatsvond en de dopeling in de weken ervoor is geboren. Eerdere vermeldingen: 16 mei geboren in Gendt Vele bronnen op internet vermelden dat Willem Joseph van Ghent op 16 mei 1626 is geboren in de plaats Gendt. Geen van de vermeldingen verwijst naar een oorspronkelijk bron. Van de plaats Gendt, is vastgesteld dat dat niet juist is. Men bedoelt het Kasteel of slot van Gendt, dat eind 16e eeuw werd afgebroken en waarvan op kadastrale kaarten uit begin 17e eeuw slechts een ruïne getekend staat. Het andere element, de geboortedatum, kan alleen maar juist zijn als deze bedoeld is in de nieuwe kalender. Dan zou dat uitkomen op zaterdag 6 mei in de oude kalender. Ruim een week voor de doop. Nergens is een vermelding van een bron genoemd. Een bronverwijzing naar de beide gegevens (geboortdatum en -plaats, resp. 16 mei 1626 en slot Gendt) is op voorhand niet geloofwaardig. Vermeldingen op Internet En Toen Nu ; de canon van Nederland: Willem Joseph van Ghent wordt geboren op 16 mei 1626. IsGeschiedenis: Willem Joseph van Ghent (…) werd geboren op 16 mei 1626. Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh werd geboren op het familieslot in de Betuwe. Beeldbank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH): Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh werd geboren op 16 mei 1626 te Slot Gendt. Veghel in Beeld: Van Ghent werd op 16 mei 1626 geboren op ’t Slot Gendt in de Betuwe; sommige bronnen geven echter Vianen als geboorteplaats aan en een geboortedatum van 14 mei. Ruud van Capelleveen over het Kasteel van Gendt: Men zegt dat Willem Joseph van Ghent, de admiraal die in het Rampjaar 1572 (bedoeld:1672) tijdens de Slag bij Solebay de heldendood vond, in het kasteel van Gendt werd geboren, maar dit kan niet waar zijn. Van Gendt zag immers op 16 mei 1626 het levenslicht; een halve eeuw na de vernietiging van het kasteel van Gendt. De Zeehelden: Van Ghent werd geboren op slot Gendt (Over-Betuwe) op 16 mei 1626. FilaVaria: Willem Joseph van Gent werd geboren op slot Gendt (Over-Betuwe) op 16 mei 1626. Biografisch Portaal van Nederland: geboren op 16 mei 1626. Zowel in het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW) van Regt als het Biographisch Woordenboek der Nederlanden van Van der Aa e.a. worden geen geboortedata van Van Ghent genoemd.