© 1626 - 2024 door een dorpsgenoot
De weduwe van Willem Joseph, liet op 24 mei 1691 vergezeld door haar zwager een acte opmaken. De complete tekst is nog niet onderzocht, maar noemt in elk geval de vier, op dat moment in leven zijnde, zonen van Willem Joseph en Swane Pense. Er is een stamboom op Internet, waarin er ook nog sprake is van een dochter, maar de dorpsgenoten hebben daar nog niet naar gekeken. Vooralsnog ging het de dorpsgenoten om de aanhef van het stuk en daarmee de aanwijzing dat Willem Joseph een broer is van Johan van Gendt, heer van Winssen.  
Uit de archieven
Acte uit 1691 voor machtiging en procuratie
De tekst begint met “Coram...”, dit betekent “Vescheen voor...” en vervolgt met:  ... de welgeboren vrouwe Swane Pense van Essen tot Draeckenburch, douagiere van wijlen den welgeboren heer Willem Joseph van Gent in leven Luit-Admirael ter Zee, geassisteert met den oock welgeboren heer Johan van Gent heer tot Winsum... Deze acte is terug te vinden in het Gelders Archief, invnr 517 folio 238.